onsdag, september 26, 2007

Pinse for alle :)


bilder fra Pinse for alle i oslo spektrum. visste du at over 600 millioner mennesker har fått bli kjent med den hellige ånd :) en erlig person å kjenne det!

torsdag, september 13, 2007

Son aigu alo leat du mielde :)

Gos vadjolat don, gos don vel vandardat du eallimis. Na diedat go don? Son juohke lavkki oaidna. Muht` aiggusi son, du lavkiid laidet iezas miela miel`. Go son du dovda buoremus, ja rahkista vel du.

Son aigu alo leat du mielde, aigu alo varjalit, aigo divvut mii lea boastut, ja du eallin divssudit. Ovta beaivvi son du doalvu albmai gos ii mihke vaillat sat. Raba du vaimmu Jesusii, son lea du beasti!

Son sivdnidi du, ja lea du cuovvun miehta eallima. Danne ipmirda son, ja dovda du buremus. Go vuollin leat don, de som lea garvvis loktet bajas fas, go veahki don darbbasat, de son lea du veahkki.

En herlig sang altså!!! john henrik, den må vi få høre live snart :)